Missie

Een integrale aanpak van uw onderwijsvisie:
- Eén aanspreekpunt voor de integrale aanpak van onderwijsvisie, gebouw en omgeving. Ontzorgen naar wens.
- Een gezonde financiële exploitatie. Beheer en onderhoud op de lange termijn als uitgangspunt.
- Het kind en het milieu staat centraal. Een gezonde omgeving voor een milieubewust mens. ·
"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

Nelson Mandela, 1918-2013